miércoles, 9 de febrero de 2011

I ain't happy

I'm feeling glad
I got sunshine in a bag
I'm useless but not for long

the future is coming on.

No hay comentarios:

Publicar un comentario